Chrudimská komorní filharmonie

Chrudimská komorní filharmonie vznikla roku 2006 ve snaze navázat na tradici Chrudimské filharmonie – velkého symfonického orchestru, který řadu desetiletí v Chrudimi působil – a v jeho duchu se snaží o plné symfonické obsazení, kvalitní provedení skladeb a přispění kulturnímu životu svého domovského města.

Členskou základnu tvoří především učitelé a mimořádně nadaní žáci ZUŠ Chrudim, ale i studenti konzervatoří a amatérští hudebníci z města a blízkého okolí. Repertoár orchestru vykazuje nezvyklou šíři od barokních a klasicistních skladeb přes romantismus a 20. století až ke kusům hudby nonartificiální, zejména filmové.

Chrudimská komorní filharmonie pořádá a podílí se na mnoha koncertních akcích. Jedná se zejména o orchestrem pořádané Rendez-vous – každoroční setkávání amatérských orchestrů, na které už v minulosti zavítaly například soubory z Litomyšle, Jindřichova Hradce či Hodonína – ale také o pravidelné Vítání léta na nádvoří Státního zámku Slatiňany či adventní či jarní koncerty.

Filharmonie též ráda zve ke spolupráci další tělesa a to nejen symfonické orchestry, ale také pěvecké sbory, či kapely a sólisty v netradičních projektech. Hudebníky orchestru výrazně podporuje město Chrudim a místní Základní umělecká škola, na jejímž plese je orchestr též pravidelným hostem.

Orchestr je věrný základům spolkové činnosti, snaží se o rozvíjení talentu svých hráčů o přátelskost a vstřícnost uvnitř orchestru a o obohacení kulturního života města a kraje.


Krtek